• 1. [Pagina 1] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen HET JUK DER TWEEDE HIËRARCHIE. DEIE REFERATEN, op den 1 Januari 1887 in „Frascati" voorgedragen DOOK DR. RUTGERS, MR. DE SAVORNIN LOHMAN EN' DR. KUYPER. KUYPER iMSTERDAM. 9422 5 .R88 1887 WORMSER. 1887.
  • 2. [Pagina 2] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen LIBRARY OF PRl?^CrrOH MAY 2 8 2008 THEOLOGJCAL SEMfNARY KUYPER BX9422
  • 3. [Pagina 3] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen
  • 4. [Pagina 4] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen
  • 5. [Pagina 5] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen HET JUK DER TWEEDE HIËRARCHIE. DRIE REFERATEN, op den Januari 1887 in „Frascati" voorgedragen DOOR DR. RUTGERS, JHR. MR. DE SAVORNIN LOHMAN EN DR. KUYPER. Mbrary of princeton -MAY 2 8 2008 THEOLOGICAL SEMINARY AMSTERDAM. WORMSER. 1887.
  • 6. [Pagina 6] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen
  • 7. [Pagina 7] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen EEKSTE EEFEEAAT. De Hiërarchie in haar kerkhedervend karakter. DOOB DR. RUTGERS.
  • 8. [Pagina 8] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen RESOLUTIE De broeders van Gereformeerde 1)elijdenis, uit onderscheiden Ne- derlandsclie Gereformeerde Kerken voor liet aangezicht des Heeren alhier saamgekomeD op grond van Gods Woord van harte instemmende met de belij- denis, die onze Kerken op het stnk van kerkregeering tegenover Rome hebben uitgesproken, e
  • 9. [Pagina 9] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen REFERAAT OVER RESOLUTIE EEN. Wij allen, als broeders van Gereformeerde belijdenis, uit een groot aantal Nederlandsclie Gereformeerde Kerken voor liet aangezicht des Heeren alhier saamgekomen, wij gelooven met het hart en belijden met den mond, wat omtrent de Kerk van Christus, voor zoover zichtl)aar is
  • 10. [Pagina 10] - Gereformerde kerkelijk congress :het juk der tweede hierarchie, drie referaten, op den 11 den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen En ten aanzien van de personen: ,dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, die ons onze Heer geleerd heeft in zijn Woord; namelijk dat er Dienaars of Herders moeten zijn om Gods Woord te prediken en de Sacramenten te bedienen; dat er ook Opzieners en Diakenen zijn, om met de Herders te
  • pagina
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 17
Pagina 18
Pagina 19
Pagina 20
Pagina 21
Pagina 22
Pagina 23
Pagina 24
Pagina 25
Pagina 26
Pagina 27
Pagina 28
Pagina 29
Pagina 30
Pagina 31
Pagina 32
Pagina 33
Pagina 34
Pagina 35
Pagina 36
Pagina 37
Pagina 38
Pagina 39
Pagina 40
Pagina 41
Pagina 42
Pagina 43
Pagina 44
Pagina 45
Pagina 46
Pagina 47
Pagina 48
Pagina 49
Pagina 50
Pagina 51
Pagina 52
Pagina 53
Pagina 54
Pagina 55
Pagina 56